Apie mokyklą

Šeštadieninė Milvokio (Milwaukee) lituanistinė mokykla “Nauja karta”

Mokykla įkurta 2010 metais.

MOKYKLOS TIKSLAS:
Tai švietimo ir kultūros židinys, kur vaikai ir suaugusieji mokomi lietuvių kalbos, lietuvių kultūros ir tradicijų.

Ugdoma pagarba tautos kultūrai, papročiams, tradicijoms ir tolerancija kitoms kalboms ir tautoms.

PROGRAMA: Mokykla remiasi JAV LB Švietimo tarybos nustatyta programa, gairėmis ir mokyklos nuostatomis.

Mokykloje veikia:

  1. Ikimokyklinė klasė (nuo 4 metų*)
  2. Pradinė – vyresniųjų klasė
  3. Suaugusiųjų klasė

Visos pamokos vyksta lietuvių kalba. Mokoma lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti, gramatikos pagrindų, dainavimo ir žaidimų. Supažindinama su lietuvių kultūra, šventėmis, papročiais, tradicijomis.

Metinis mokestis:

  • $350 už vieną mokinį
  • $450 už du mokinius
  • $550 už tris mokinius

ŠVENTĖS, KONKURSAI:
Laikydamiesi lietuviškų tradicijų švenčiame mūsų tautos švenčiamas šventes: Vėlines, Šv. Kalėdas, Užgavėnes, Vasario 16-ąją dieną, Kovo 11-ąją dieną, Šv. Velykas, Motinos dieną.

Facebook: Milvokio Lituanistinė Mokykla

* išskirtiniais atvejais galima pradėti anksčiau